ДОКУМЕНТИА

 

АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ, АСЕН ЗЛАТАРОВ - ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ

АНГЕЛ УЗУНОВ - МАКЕДОНЦИ, КОИТО СА ЗАБРАВИЛИ МАКЕДОНИЯ

АНТОН ПОПСТОИЛОВ - БЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИЦИ ОТ МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ XVIII И XIX ВЕК - ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ, ВЯРВАНИЯ ЗА КОКИЧЕТО

 

Б

 

БАНО КУШОВ - ТРИ ДНИ В МЕГЛЕН

БЛАГОЙ ВИДОВ - ТИКВЕШКИТЕ РЕВОЛУЦИОНЕРИ

 

В

 

ВАСИЛ ХАДЖИКИМОВ - "МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ"

ВАСИЛ ШАНОВ - НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

Г

 

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ - НАКАЗАНИЕТО НА РАДИВКА

ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ - АВТОБИОГРАФИЯ

 

Д

 

ДИМИТЪР АРСОВ - 29 МАЙ 1903 г.

ДИМИТЪР ДУМБАЛАКОВ - ХИЛМИ ПАША ЗА НОВИТЕ БАЛКАНИ (ИНТЕРВЮ ОТ ЗАПАСНИЯ МАЙОР Д. АТАНАСОВ)

ДИМИТЪР ИВАНОВ - ЮЖНА СЪРБИЯ ЛИ?

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ, СТЕРЬО НИКОЛОВ - УЧЕНИШКА ЕКСКУРЗИЯ; ДУХОВ ДЕН

ДИМИТЪР ЧКАТРОВ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - АПОСТОЛЪТ НА ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ (по случай 40 години от геройската му смърт)

ДОНЕ СТОЯНОВ ТОШЕВ - СТЕНОГРАФИРАНИ СПОМЕНИ  

ДРАГАН ЗОГРАФОВ - ЗНАМЕТО, КОЕТО СЕ РАЗВЯВАШЕ... (СПОМЕНИ ОТ 1903 ГОД.)

 

Е

 

ЕМАНУИЛ ВАСКИДОВИЧ - КРАТКА ЕГКИКЛОПЕДИЯ ЗА ДЕЦАТА  

 

И

 

ИВАН НЕЛЧИНОВ - РОДОСЛОВНИ БЕЛЕЖКИ И СПОМЕНИ ИЗ МОЯ ЖИВОТ

ИВАН ХАДЖОВ - БОТЕВ И РАКОВСКИ

ИЛИЯ ГОЛОГАНОВ - АЛБАНСКИЯТ ВЪПРОС

ИСАЙ ЧУДОВ - МИТРЕ ВЛАШЕТО

 

Й

 

ЙОРДАН БАДЕВ - НЕУМОРНИ ФАЛШИФИКАТОРИ (сръбска песнопойка с български песни)

ЙОРДАН ХАДЖИКОНСТАНТИНОВ ДЖИНОТ - ОПИСАНИЕ НА КР'СТОЧВА, ОХРИД, БИТОЛА И ПРИЛЕП

ЙОСИФ ЧЕШМЕДЖИЕВ - ФАЛШИФИЦИРАНИ МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ

 

К

 

КОНСТАНТИН КОНДОВ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ДРУГАРИТЕ МУ

КОНСТАНТИН СТАНИШЕВ - СРЪБСКО УЧИЛИЩЕ В КУКУШ

КОСТАДИН ПЕТРОВ - ИЗ ПОДЗЕМИЯТА НА "КОНСТИТУЦИОННА" ТУРЦИЯ

КРЪСТЕ МИСИРКОВ - ИДО И МАКЕДОНИЯ НА МАКЕДОНЦИТЕ, СЪРБИТЕ И СОЛУНСКОТО ПОЛЕ; НАРОДНИЯТ НИ ЕПОС И МАКЕДОНИЯ

КРЪСТЬО ВЕЛЯНОВ - ОСНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ИДЕОЛОГИЯ

 

Л

 

ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ - МЛАДОТУРСКАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 1910 ГОДИНА

 

М

 

МИХАИЛ ЧАКОВ - СРАЖЕНИЕТО ПРИ БАНИЦА И СМЪРТТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

Н

 

НИКОЛА МИЛЕВ - "ЕТО ЧОВЕК". СПОМЕН ЗА БОРИС ДРАНГОВ; ЕДИН НЕИЗДАДЕН ДОКУМЕНТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ (1597 год.)

 

П

 

ПАНАЙОТ ХИТРОВ - Д-Р ПЕТЪР ПРОТИЧ. ЕДИН СКРОМЕН ЛЕКАР, ВЪЗРОЖДЕНЕЦ И ПОЕТ

ПАНДО КЛЯШЕВ - МАКЕДОНИЯ. ПОДРОБНОСТИ ПО ПОСЛЕДНИТЕ СРАЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕТИ С ГЪРЦКИ И АСКЕР В КОСТУРСКО

ПАНЧО ДОРЕВ - ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПЛЕМЕ ПРЕДИ ЧЕТВЪРТ ХИЛЯДОЛЕТИЕ (ПО ТУРСКИ ЛЕТОПИСИ И ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ)

ПЕТЪР ПОПАРСОВ - ПРОИЗХОД НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЛО В МАКЕДОНИЯ

ПЕТЪР ЧАУЛЕВ - ОТВОРЕНО ПИСМО ДО КИРИЛ ПЪРЛИЧЕВ

 

С

 

СИМЕОН РАДЕВ - ПЪРВИ СРЪБСКО-ГРЪЦКИ РАЗГОВОРИ ЗА ПОДЯЛБАТА НА МАКЕДОНИЯ

СТРАХИЛ ТОПУКОВ - БУНТЪТ В КРАГУЕВАЦ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ОТ МАКЕДОНИЯ, ВЗЕТИ ДА СЛУЖАТ В СРЪБСКАТА АРМИЯ

 

Х

 

ХРИСТО АМПОВ - КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ (РЪКОПИС)

 

Я

 

ЯНЕ САНДЯНСКИ - ПИСМО ДО ЖИТЕЛИТЕ ГЪРЦИ В ГРАД МЕЛНИК

 

 

ДОКУМЕНТИ БЕЗ АВТОР

 

АЛЕКСО ТУРУНДЖОВ

БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА РАСИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМА

ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛО 585 ОТ 1942 ГОДИНА

МОЛБА НА БЪЛГАРСКИ ЗАТОЧЕНИЦИ

ОКРЪЖНИ НА МАКЕДОНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ И НА МАКЕДОНСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ

ПОЗИВ (към Народната федеративна партия)

СМЪРТЕН АКТ НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВПавел Борисов Николов, гр. Ихтиман
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=1527876069
Блог: http://pavelnik.blogspot.bg