ОСНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ИДЕОЛОГИЯ

 

Кръстьо Велянов от Крушево, Вардарска Македония - "Основите на македонската идеология", публикувано във в-к "Македония", год. I, бр. 206, София, 21 юни 1927 година

Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

 

 

Сръбският вестник "Югославия", който излиза в Скопие, чиято "югославянска" маска за лишен път свали и г. проф. Младенов в хубавите си статии във в. "Радикал", се е почувствал особено зле засегнат от писаното за него в "Македония" и "Македонска трибуна" и затова решил с ожесточение да брани своята "югославянска" чистота. В един от последните броеве на вестника на уводно място  се отговаря на "Провокациите на македонстващите". След дълги нелепости и противоречия, в статията се среща и следният пасаж, отправен към "Македония" и "Македонска трибуна":

 

"Че вашата идеология не почива на здрави основи, говори самият факт, че вие издавате вашите вестници на български диалект, а тук застъпвате идеята за "Независима Македония". Е добре, кажете какво общо има вашата "Независима Македония" с българската държава, щом вие не сте ни българи, ни сърби, ни хървати, ни словенци, а "македонци"? Ако вие сте някакъв отделен македонски народ, ако не принадлежите към великото славянско семейство, към което принадлежат всички славянски племена на Южна Европа, защо си служите със славянски език в своя говор и писмо? Защо не намерите някакъв специален македонски език и с него да си служите, а употребявате български - славянски?"...

 

Току-що приведеният пасаж показва, че сръбските шовинисти се стараят да създадат убеждение, че македонската идеология е едни хаос и едно противоречие, които, съпоставени с действителността, не търпят никаква критика и трябва да се провалят като една невъзможност. Този сръбски опит е съвършено напразен, защото македонската идеология , изградена след една дълга и кървава борба, стои непокътната със своята основна същност като единствено възможна и спасителна за окончателното разрешение на македонския въпрос и действителното умиротворяване на Балканите.

Преди всичко великосърбите от в. "Югославия" искат да забравят, че на Балкана не живеят само сърбите и потиснатите от тях славяни и че неславянските народи имат също право за свободно развитие. Следователно, македонският въпрос не е въпрос, който интересува само южните славяни. В Македония има славяни - те са българи. Но освен тях има и други народности, които не принадлежат към славянството, но които си са у дома си и имат същите права, каквито имат македонските българи. Именно тази македонска общност се бори за освобождението на Македония и тя е, която има право да каже как трябва да се уредят македонските работи.

Може ли с аргументите на в. "Югославия" да се унищожава македонската идеология и да се твърди, че тя не почива на здрави основи? Какво противоречие има в това, че пишем и говорим на български език (не "диалект!") и сме издигнали лозунга за независимостта на Македония? Пишем и говорим на български, защото сме българи. Македонските ромъни си служат с ромънски език, турците – с турски и пр. Ето една етническа действителност, която нема никакво отношение към една друга действителност: политическата цел на всички македонски населения – свободата и независимостта на Македония. Необходимо нужно ли е независима Македония да бъде в отношение с някои от балканските държави, необходимо нужно ли е македонците да бъдат само българи, сърби, хървати и пр., за да може да се твърди, че идеята, на която служим, е осъществима и македонците ще я осъществят? Етнически ние, македонците, сме българи, турци, ромъни, евреи и пр., но политически ние сме само македонци, македонски народ, който има свои интереси, свои аспирации, свое место на Балканите и своя политическа задача за изпълнение. Но нужно ли е за това да имаме специален македонски език, да измисляме нов език, така както обещава в. "Югославия" да го измисли за всички югославяни? Не, такъв абсурд нам, на македонците, не ни е нужен. Нашата народностна принадлежност, нашата етническа и културна особеност стоят в основата на нашата обща борба, за да ги запазим от нашествениците и да се сдобием с възможност и условия, при които ще бъде възможно на свобода и спокойствие да ги развиваме.

Да посочваме ли за пример Швейцария, където три народности живеят братски една до друга; служат си с три различни езици; развиват три различни култури и все пак образуват швейцарският народ, швейцарската държава, която е образец за благоденствие и просперитет на много етнически единни държави?

За една подобна Македония се борят всички македонци, в тяхно число и македонските българи – те най-много. Естествено, че те ще пишат вестниците си на български, а не на ...патагонски.

Ето каква е македонската идеология. Но имат ли интерес да признаят господата от в. "Югославия", че са я разбрали и че тя изнася на великосръбските планове на Белград? Не, разбира се.

При все това тя ще бъде осъществена за доброто и спокойствието не само на южното славянство, но на целия Балкан. Неминуемо народите в Югославия ще смъкнат белградското натрапничество и ще освободят не само себе си, но и другите балкански народи за мирно и плодотворно сътрудничество.

Македония стои в центъра на благословената борба, която носи в себе си това близко бъдеще.   

 

БЕЛЕЖКИ

 

1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.

3. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

4. ЗА АВТОРА: Роденият в град Крушево Кръстьо Лиманов Велянов (1895-1954, София) е журналист, писател и ВМРО революционер, един от основателите на Македонското студентско дружество "Вардар". След 9-ти септември 1944 г. е репресиран от комунистите.Павел Борисов Николов, гр. Ихтиман
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=1527876069
Блог: http://pavelnik.blogspot.bg