1914 г.

    ХимияТиъдър Ричърдс (Theodore W. Richards)  (САЩ)
    ФизикаМакс фон Лауе  (Max von Laue) (Германия) 
    Физиология или медицинаРоберт Барани (Robert Robert Bárány) (Австрия)
    Мир - неприсъдена
    Литература  - неприсъдена


Павел Борисов Николов, гр. Ихтиман
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=1527876069
Блог: http://pavelnik.blogspot.bg