Основно училище
"Христо Смирненски", село Вакарел

ул. "Христо Смирненски", № 3
tel./fax: 07143/20-12
e-mail: ouvakarel@gmail.com

История на училището
Нашият патрон
Символи
Ръководство и учители
Администрация и обслужване
Бивши, но незабравими
От миналото
Възпитаници
Нашият вестник
Класове
Снимки
Филми
 Профил на купувача