Основно училище
"Христо Смирненски", село Вакарел

ул. "Христо Смирненски", № 3
tel./fax: 07143/20-12
e-mail: 
ouvakarel@gmail.com

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Село Вакарел, 31.03.2015 г.


ОУ „Христо Смирненски", село Вакарел, обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на ОУ „Христо Смирненски“, село Вакарел", за учебната 2015/2016 година.

 

Решение

Договор


Село Вакарел, 13.04.2016 г.

 

ОУ „Христо Смирненски", село Вакарел, обявява поръчка чрез процедура на договаряне с предмет: „Подмяна на тротоарни плочки, направа на канал за отводняване, частична подмяна на улуци, полагане на канализационни тръби за отводняване", за календарната 2016 година.

 

1. Предварителен разчет на разходите - страница 1, страница 2

2. Оферта 1

3. Оферта 2

3. Ценово предложение - страница 1, страница 2

4. Договор - страница 1, страница 2, страница 3, страница 4

5. Приложение към договора - страница 1, страница 2

 

Село Вакарел, 11.07.2016 г.

 

   Документи по извършване на строително-монтажна дейност

 

1. Договор - страница 1, страница 2, страница 3, страница 4

2. Приложения към договора - 1, 2 , 3, 4, 5

3. Приемо-предавателен протокол - страница 1

5. Приложение към приемо-предевателен протокол - страница 1, страница 2